Steun ons

Draag bij aan een positieve uitstraling van onze sector

Dat kan door samen de schouders eronder te zetten. Wij willen samen met u het imago van ons geweldige Ei nog verder verbeteren door goede voorlichting te geven over ons Ei en te zorgen voor verdere promotie. Dat kunnen we niet alleen! Wij als stichting Blij met een Ei hebben daarvoor middelen nodig om een hernieuwde start te maken. In het verleden liep de financiering voor een groot deel via het Productschap, waar u altijd een bijdrage aan heeft geleverd. Inmiddels zitten we in de situatie dat we op eigen kracht de Stichting nieuw leven in hebben geblazen. Het zou prachtig zijn als we zoveel mogelijk pluimveehouders enthousiast krijgen. Groot, klein, wit, bruin, scharrel, kolonie, bio, freiland, het maakt niet uit, we willen allemaal ons Ei kwijt. 

In het verleden heeft Blij met een Ei zich bewezen met o.a. de stijging van de eierconsumptie als resultaat.

Blij met een Ei steunen kan op vele manieren:
- Donateurschap van de pluimveehouder
- Sponsoring door toeleveranciers / afnemers
- Donaties van mensen die Blij zijn met een Ei

Doneren als pluimveehouder

Als u net als wij ons Ei op een positieve, enthousiaste en eerlijke manier in onze markt willen blijven zetten, steun ons dan om letterlijk 4x per jaar een Ei te leggen van € 50,00. Als donateur van Blij met een Ei zal er € 50,- per kwartaal geïncasseerd worden van uw bankrekening. Het donateurschap t.n.v. Stichting Blij met een Ei, IBAN nummer NL15 RABO 0395 2344 33, is per jaar opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Met uw donateurschap ondersteunt u ook de activiteiten van de mmmEggies.

Meld je nu aan!

Sponsoring door toeleveranciers

Wilt u als toeleverancier of afnemer Blij met een Ei sponsoren?

Blij met een Ei heeft drie sponsorpakketten samengesteld:
       ei goud  Goud: € 1.500,-      uw logo komt op elke pagina 
       ei goud  Zilver: € 1.000,-      uw logo wordt vermeld op pagina Sponsors
       ei goud  Brons: €   500,-      uw naam wordt vermeld op pagina Sponsors

Met uw sponsoring ondersteunt u ook de activiteiten van de mmmEggies.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Meld je nu aan!

Donaties

Bent u ook Blij met een Ei? Fantastisch! Wilt u het werk van Stichting Blij met een Ei ondersteunen? Wij zijn blij met elke donatie op banknummer
NL15 RABO 0395 2344 33. Alvast hartelijk dank! 

Meld je nu aan!