3-1

1. Wat krijgen biologische kippen te eten?

Vogelvoer
Biologisch voer
Organisch voer
3-2

2. In welke stal hebben kippen de meeste ruimte?

Vrije uitloopstal
Scharrelstal
Biologische stal
3-3

3. Elke houderij heeft zijn eigen ei-code. Welke ei-code hebben eieren van kippen uit een scharrelstal?

1
2
3
3-4

4. Hoeveel pluimveehouders zijn er in Nederland?

1074
870
920
3-5

5. Aan de stempel op het ei kun je zien waar het ei vandaan komt. Een voorbeeld is 1-NL-4280001. Waar staan de letters NL voor?

Nederland
Noord-Ierland
Noorwegen