Organisatie

Het bestuur bestaat uit legpluimveehouders uit heel Nederland en een voorzitter. Adviseurs uit de periferie staan het bestuur bij.

De bestuur bestaat uit: 

Hugo Bens, legpluimveehouder in Haps, voorzitter
Chantal Bouwhuis, legpluimveehouder in Witteveen, mmmEggie & secretaris
Eric Hubers, legpluimveehouder in Ysselsteyn, penningmeester
Peter van Agt, legpluimveehouder in Oirschot
Léon Jansen, legpluimveehouder in Schore
Daniëlle Baetsen, legpluimveehouder in Veulen & mmmEggie

Adviseurs:
Ruud Rutten, verkoopadviseur Vepymo Nederland
Ed Obbink, verkoopadviseur Agromix
Rick Reimerink, verkoopadviseur Ter Heerdt kuikens en hennen

Blij met een Ei wordt op social media ondersteund door de mmmEggies, een initiatief van kippenboerinnen. Zij promoten met vrouwelijke passie het Nederlands ei. De facebookberichten en tweets van de mmmEggies zijn zichtbaar op deze site. 

Doelstelling

De Stichting Blij met een Ei geeft voorlichting over de legpluimveehouderij in Nederland en stimuleert de dialoog tussen producent en consument. Het doel van de Stichting is de bevordering van een duurzame en economisch sterke legpluimveesector, gebaseerd op de wensen uit de maatschappij. Alle voorlichtende activiteiten van de Stichting Blij met een Ei worden uitgevoerd door enthousiaste legpluimveehouders en andere vrijwilligers.

Disclaimer

Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website van Stichting Blij met een Ei, kan de Stichting niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website van Stichting Blij met een Ei, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Privacyverklaring
Donateurs en sponsors worden vermeld op de website om te laten zien wie Stichting Blij met een Ei een warm hart toedraagt. Wilt u niet dat uw gegevens worden gepubliceerd? Neem dan contact op.

Copyright

© Copyright Blij met een Ei. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (blijmeteenei.nl en alle onderliggende pagina's) aantreft bij Blij met een Ei of zijn gelicenceerd aan Blij met een Ei.

Overname van informatie van deze website is toegestaan mits hierbij de bron Stichting Blij met een Ei wordt vermeld.