Nieuws

Uitloop-Groeneveld-2

mmmEggies geraakt door fipronil incident

Bij een aantal mmmEggies zijn eieren geblokkeerd vanwege mogelijke besmetting met het luizenbestrijdingsmiddel fipronil.  Zij moeten nu keuzes maken hoe verder met hun kippen en bedrijf. 

De Nederlandse legpluimveehouders hebben te goeder trouw zakengedaan met Chick Friend met een goedgekeurd middel DEGA16 waar achteraf het voor pluimvee verboden insecticide fipronil in bleek te zitten. 

De mmmEggies zijn boos en hevig teleurgesteld over de uitspraak van plaatsvervangende inspecteur-generaal Van Zoeren van de NVWA om zeker tot zondag geen eieren meer te eten. Dat maakt consumenten onnodig ongerust. 

Consument misleid
De eieren van door fipronil getroffen bedrijven zijn al sinds 22 juli geblokkeerd en dus niet meer te koop in de supermarkten. Alle eieren die in de supermarkten liggen zijn veilig. De NVWA kwam 2 augustus wel met een rectificatie dat de NVWA-topman alleen de eieren bedoelde die een verdachte code hebben. Die bewuste codes staan op de website van de NVWA. 

Het is belangrijk dat consumenten en burgers eerlijke informatie ontvangen. Deze uitspraken zijn onnodig en leveren onrust op bij de consument. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Mensen lezen en horen het nieuws en besluiten snel om geen eieren meer te eten. Dat brengt onnodige schade toe aan de pluimveesector maar ook aan de hele economie. 

Samen sterk
De mmmEggies willen consumenten eerlijke en betrouwbare informatie geven over eieren en kippen. Burgers zijn onwetend over het reilen en zeilen in de agrarische sector. Burgers geloven algauw dat de mediaberichten de waarheid in pacht hebben. Een ei is een gezond natuurproduct, betaalbaar en lekker. De Nederlandse eiersector behoort tot de top van de wereld met haar innovatie en strenge regelgeving. 

De mmmEggies werken samen met Stichting Blij met een Ei. Stichting Blij met een Ei geeft voorlichting over de legpluimveehouderij en stimuleert de dialoog tussen sector en consument. Mmmeggies woordvoerster Marjan van de Vis: “We zijn geen belangenbehartigers maar gaan met girlpower voor een goed en gezond product; het Nederlandse ei. Zij aan zij, samen sterk voor het Nederlandse ei.” 

Meer info op www.mmmeggies.nl , facebook, twitter, Instagram of info@mmmeggies.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting en meerdere foto's