Verpakking

Verpakking


Informatie op de verpakking
Eierhandelaren zijn wettelijk verplicht om op de eierdoosjes informatie te vermelden over de eieren die erin zitten. Niet alleen over het soort eieren (dus: scharrel-, vrije-uitloop- of biologisch), maar ook over een aantal belangrijke gegevens. Bijvoorbeeld: de naam en het adres van het pakstation, de kwaliteitsklasse, het gewicht van de eieren en de datum tot wanneer de eieren ten minste houdbaar zijn. Ook moet de verpakking voorzien zijn van de adviestekst: Na aankoop koel bewaren.

Kwaliteitsklasse
Eieren in de winkel zijn altijd van kwaliteitsklasse A. Dit betekent dat ze voldoen aan de voorgeschreven kwaliteitsnormen van de Europese Unie. Eieren die hier niet aan voldoen, komen niet in de winkel terecht.

Gewichtsklasse
Een gemiddeld ei weegt tussen de 60 en 65 gram. Maar meestal leggen kippen geen ‘gemiddelde’ eieren. Er zijn doosjes eieren in S, M, L en XL, maar je hebt ook doosjes met verschillende maten. Dit staat dan op de verpakking vermeld:

S (small) ei van minder dan 53 gram
M (medium) ei van 53 tot 63 gram
L (large) ei van 63 tot 73 gram
XL (extra large) ei van 73 gram of zwaarder

Houdbaarheid
De Tenminste Houdbaar Tot-datum op de verpakking geeft aan tot wanneer de eieren – mits op de juiste wijze bewaard – in elk geval te gebruiken zijn. Een ei is ten minste vier weken houdbaar. Dat wil niet zeggen dat ze daarna ongeschikt zijn voor consumptie.