Soort eieren

Soort eieren

Uit welk houderijsysteem komt een ei? Het ene ei is het andere niet. Dat heeft te maken met de verschillende manieren waarop je kippen kunt houden, de houderijsystemen. Kippen die consumptie-eieren leggen, de zogeheten legkippen, leven in Nederland in één van de volgende vier houderijsystemen:

Scharrelhouderij
Een scharrelstal mag maximaal negen legkippen per m² bevatten. Er ligt strooisel op de vloer waar ze kunnen scharrelen en er staan plateauetages met zitstokken op verschillende hoogten. Op deze niveaus kunnen de kippen eten en drinken en leggen ze eieren in de legnesten. Het ei dat hier gelegd wordt heet een scharrelei.

Scharrelhouderij met vrije uitloop
De stallen van de vrije-uitloophouderij zijn gelijk aan de scharrelstal. De dieren kunnen overdag naar buiten, waar iedere leghen minimaal 4 m² oppervlak voor zichzelf heeft. Een buitenverblijf dat grotendeels begroeid is met gras en bomen. Hier komt het vrije-uitloopei vandaan.

Biologische houderij
Biologische kippen worden meestal in dezelfde stallen gehouden als scharrel- of vrije-uitloopkippen, alleen is het er wat minder druk: maximaal zes kippen op 1 m². Buiten heeft elke kip minimaal 4 m² begroeide buitenruimte ter beschikking. Biologische kippen krijgen biologisch voer. Hun snavels mogen niet behandeld worden om verenpikkerij te voorkomen.

Koloniehouderij
Kolonie-eieren, ook nog vaak kooi-eieren genoemd, komen van kippen die worden gehouden in stallen met daarin groepshokken, de kolonies. Elke groepsaccomodatie bevat volgens de eisen een legnest, zitstokken op verschillende niveau´s, een scharrelruimte en een voer- en drinkgelegenheid. De koloniehokken moeten groter zijn dan 2 m² met voor elke kip minimaal 890 cm² leefruimte.

De regels voor deze systemen zijn binnen de Europese Unie wettelijk vastgelegd. Zij gelden dus voor elk EU-land. Ruim 70 % van de eieren die in Nederlandse winkels worden verkocht, zijn scharreleieren inclusief de 1 ster Beter Leven eieren. Ongeveer 20 % is van kippen met vrije uitloop, 10 % is biologisch. Kolonie-eieren worden gebruikt voor verwerking in eiproducten, pasta's etcetera.

In alle houderijsystemen krijgen de kippen grofweg hetzelfde voer: een mengsel van granen, maïs, soja, tapioca, vitaminen en kalksteentjes. Bij kippen in de biologische houderij is dit biologisch geteeld voer. De kippen die naar buiten kunnen, pikken daar natuurlijk ook voer op, zoals gras.

De eieren die gelegd worden rollen vanuit het legnest op een band, die ze transporteert naar de inpakmachine. De mest van de kippen wordt voor het overgrote deel opgevangen en regelmatig afgevoerd naar een speciale mestopvang.